Allochtone mantelzorgers

Zorgt u voor familie of anderen? Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning.

Mantelzorgers die moeite hebben met de Nederlandse taal en daardoor vastlopen in hun zorgtaken, kunnen terecht bij Steunpunt Mantelzorg (ZwolleDoet!). Het steunpunt heeft diverse coördinatoren informele zorg, waarvan er één is gespecialiseerd in vragen van anderstalige mantelzorgers.


Mantelzorgers die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, kunnen tegen allerlei knelpunten aanlopen die de zorg voor hun naaste verzwaren. Bijvoorbeeld dat zij zich geen raad weten met de Nederlandstalige zorgformulieren en –regelingen of dat zij moeite hebben met het vragen van hulp aan mensen in hun omgeving.

Begrijpelijk advies

Güler Cumert van Steunpunt Mantelzorg kent veel van deze knelpunten en kan adviseren hoe de zorg dragelijker te maken wanneer deze te zwaar wordt. Güler spreekt Nederlands en Turks en heeft een netwerk van anderstaligen die indien nodig kunnen bijspringen bij gesprekken. Ook is er informatie op papier en dvd beschikbaar in Chinees, Arabisch, Engels en Turks.

Verschil allochtone en autochtone mantelzorgers

Mantelzorgers uit andere landen (of waarvan de ouders uit een ander land komen) lopen in hun zorgtaken vaak tegen specifieke kwesties aan. Gemiddeld besteden zij meer tijd aan de zorg, vooral door het sterke gevoel van verplichting dat de eerste generatie migranten heeft. Anderstalige jongeren worden bovendien veel ingezet als tolk bij gesprekken met artsen en zorginstellingen. Door deze en andere zorgtaken blijven zij soms achter in hun opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Foto: Güler Cumert spreekt Nederlands en Turks en heeft een netwerk van anderstaligen die indien nodig kunnen bijspringen bij gesprekken.

Bent u mantelzorger?

Zorgt u voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend of kennis? En doet u dit omdat u een persoonlijke band heeft met diegene? Dan bent u mantelzorger. Het is heel normaal om een ander een handje te helpen en het geeft vaak veel voldoening, maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar worden. U kunt van het ene op het andere moment mantelzorger worden. Bijvoorbeeld als u een kind met een beperking krijgt, of als uw moeder een hersenbloeding heeft gehad. Maar het kan ook heel geleidelijk gaan. Bijvoorbeeld als uw partner of ouder een ziekte heeft die steeds erger wordt.

Wat doet Steunpunt Mantelzorg voor u?

Steunpunt Mantelzorg staat voor je klaar met informatie, advies en praktische ondersteuning op het gebied van mantelzorg. Alle ondersteuning is erop gericht dat de mantelzorger de zorg voor de ander langer volhoudt. Voorbeelden:
• informatie over regelingen en voorzieningen
• mantelzorgwaardering (activiteiten en individuele waardering in de vorm van een waardebon)
• lotgenotencontact
• thema-bijeenkomsten over allerlei onderwerpen, zoals ziektes en beperkingen
• verwijzing naar instanties
• een luisterend oor; samen kijken we wat u nodig heeft om uw situatie te verbeteren
• praktische hulp van vrijwilligers in de thuissituatie
• ondersteuning regelen bij gesprekken door vertaalmaatje
• educatie, trainingen, cursussen om mantelzorgers te empoweren

Vertaalmaatjes

Het vertaalmaatje gaat met mantelzorgers en hulpvragers mee naar gesprekken waar de taal een barrière vormt. Het maatje staat dus klaar voor de hulpvrager en de mantelzorger en verbindt de zorgprofessional met de mensen. Hij/zij gaat mee naar gesprekken bij bijvoorbeeld: het Sociaal Wijkteam, de huisarts, het ziekenhuis en welzijnsorganisaties. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Ontspanning en waardering

Mantelzorgers kunnen zich bij Steunpunt Mantelzorg aanmelden om op de hoogte te blijven van activiteiten, die bedoeld zijn als ontspanning en waardering. Mantelzorgers die zich aanmelden via mantelzorgzwolle.nl/aanmelding-mantelzorgers ontvangen informatie over alle activiteiten en over de individuele waardering.

Lees ook over de DVD Mantelzorg doen we samen, speciaal voor en over allochtone mantelzorgers.

Steunpunt Mantelzorg organiseert onder andere;

Kijk voor meer activiteiten, trainingen en cursussen in onze agenda.
Voor informatie en advies over en voor allochtone mantelzorgers neem je contact op met Güler Cumert, 038 - 422 52 00 of mantelzorg@zwolledoet.nl.

In onze infotheek zijn er interessante linkjes te vinden welke betrekking hebben op allochtone mantelzorgers.

Nieuwsbrief

Steunpunt Mantelzorg verzendt geregeld nieuws over mantelzorgers naar beroepskrachten uit onder meer het onderwijs, jongerenwerk en welzijnswerk. Onderzoeksresultaten bijvoorbeeld, maar ook aankondigingen van activiteiten voor jonge mantelzorgers. Ook op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.