Doelgroepen

Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers, ongeacht leeftijd, religie, afkomst, geslacht en achtergrond. Op basis van de behoefte van mantelzorgers, hebben we voor sommige doelgroepen extra diensten ontwikkeld.

Allochtone mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg heeft een deel van haar diensten letterlijk en figuurlijk vertaald naar de allochtone gemeenschap. Zo zijn er brochures over mantelzorg in diverse talen, waaronder Turks, Engels, Arabisch en Chinees. Lees meer over allochtone mantelzorgers.

Werkende mantelzorgers

Werkgevers kunnen bij Steunpunt Mantelzorg in Zwolle terecht voor informatie en advies over werkende mantelzorgers. Ook kunnen ze er aan de hand van een checklist controleren hoe mantelzorgvriendelijk hun organisatie is. Lees meer over werkende mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers

Eén op de tien jongeren heeft een extra zorgtaak voor iemand in het gezin. Deze jongeren, jonge mantelzorgers, zorgen voor een ouder of een ander gezinslid met een handicap, een chronische ziekte of een lichamelijke of psychische aandoening. Lees meer over jonge mantelzorgers.

Mantelzorg en GGZ

Psychische en psychiatrische problemen komen vaker voor dan de meeste mensen denken. Een op de vier Nederlanders heeft wel eens een psychisch probleem. Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. Lees meer over mantelzorg en GGZ.