Individuele waardering

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen van de waarderingsvormen voor mantelzorgers? Meld je dan aan als mantelzorger. Je hebt bij je aanmelding twee opties om uit te kiezen: op de hoogte blijven van alle vormen van waardering en ondersteuning (zoals de Individuele Mantelzorgwaardering, de Dag van de Mantelzorg met gratis activiteiten voor mantelzorgers en gratis ondersteuningscursussen/-trainingen) óf op de hoogte blijven van alleen de individuele mantelzorgwaardering.

Wat is de Individuele Mantelzorgwaardering?

De Individuele Mantelzorgwaardering wordt jaarlijks uitgereikt. In 2016 was de Individuele Mantelzorgwaardering een waardebon. Voor jonge mantelzorgers tot en met 12 jaar was er een bioscoopbon.

Wanneer komt de Individuele Mantelzorgwaardering 2017?

Het aanvragen van de ‘Individuele Mantelzorgwaardering 2017’ kan dit najaar weer, tot en met uiterlijk 31 december 2017. Wie zich aanmeldt als mantelzorger ontvangt tegen die tijd bericht dat de Individuele waardering kan worden aangevraagd; vervolgens doe je de aanvraag met een aanvraagformulier via deze site of op papier. Aanmelden als mantelzorger is dus niet hetzelfde als het aanvragen van de Individuele Mantelzorgwaardering.
Meer informatie: Steunpunt Mantelzorg Zwolle, 038 - 422 5200 of mantelzorg@zwolledoet.nl.

Mantelzorgwaardering in Zwolle

Uit onderzoek dat de gemeente Zwolle deed onder mantelzorgers, is gebleken dat er behoefte is aan zowel mantelzorgondersteuning als (individuele) mantelzorgwaardering. Steunpunt Mantelzorg is daarin gespecialiseerd en geeft in opdracht van de gemeente de ondersteuning en waardering vorm. Met deze extra aandacht voor mantelzorgers willen we overbelasting eerder signaleren en voorkomen.
Het hele jaar door is er training, advies, praktische ondersteuning en informatie voor mantelzorgers. Daarnaast wordt jaarlijks op 10 november de Dag van de Mantelzorg georganiseerd met allerlei activiteiten, in samenwerking met andere Zwolse partijen. Bovendien is er de individuele mantelzorgwaardering.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen (vaak) langdurig en onbetaald voor een hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend, kennis of buur, omdat ze chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Het gaat dan niet om gebruikelijke zorg, vrijwilligerswerk of zorg in het kader van een hulpverlenend beroep. Mantelzorg vraagt vaak veel tijd en kan in sommige gevallen voor psychische belasting zorgen. Daarom heeft de gemeente Zwolle besloten om mantelzorgers van zorgvragers die wonen in Zwolle het hele jaar door mogelijkheden voor ondersteuning te bieden en jaarlijks te waarderen.