Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst

De eerste groep Zwolse mantelzorgers van diverse nationaliteiten is op 15 januari 2013 de tien maanden durende training AMWAHT gestart. Tijdens die training leren zij hun ervaringsdeskundigheid inzetten om andere mantelzorgers te begeleiden. Inmiddels heeft ook een tweede AMWAHT-groep de training succesvol afgerond. Steunpunt Mantelzorg in Zwolle coördineert de opleiding.

Verschillende achtergronden

AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Mantelzorgers van verschillende achtergronden leren lotgenotengroepen van mantelzorgers op te zetten en deze te begeleiden. In de training ligt de nadruk op verhalen, empowerment en methodisch werken.

Programma

Het programma van de training is gericht op het aanspreken van de ervaringsdeskundigheid van de deelnemers. De meeste oefeningen die in het cursusdeel worden gedaan, kunnen de deelnemers zelf ook inzetten bij het begeleiden van lotgenotengroepen.
Met behulp van gastdocenten worden verschillende inhoudelijke onderwerpen verdiept. Omdat het aantal demente ouderen de komende jaren sterk zal stijgen, komt dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde.

De belasting voor de deelnemers is circa 8 uur per week. De bijeenkomsten worden wekelijks op dinsdag georganiseerd, van 9.30 tot 14.30 uur. Tijdens het praktijkdeel, dat 4 maanden duurt, lopen de cursisten in twee- of drietallen stage bij instellingen voor welzijn en zorg. Zij zetten circa 5 lotgenotengroepen van mantelzorgers op en begeleiden die.

AMWAHT is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds.