Afstemming formele / informele zorg

De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) vragen om een vernieuwde benadering van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Formele en informele zorg gaan intensiever met elkaar optrekken: we streven naar samenwerking tussen professionele werkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Hoe kan die samenwerking eruit zien? Welke taken kunnen mantelzorgers en vrijwilligers op zich nemen? En hoe kun je ze bij de zorg betrekken, met inachtneming van hun eigen wensen en grenzen? Bovendien, hoe kun je binnen de organisatie omgaan met medewerkers die zelf ook mantelzorger zijn?

Casus 1 ‘We moesten het gewoon gaan dóen’

Rita Wennemars is afdelingshoofd in een woonvorm voor meervoudig gehandicapten. Het leek heel wat voeten in de aarde te hebben om een begin te maken met de combinatie informele en formele zorg. Lees haar verhaal en vraag bijbehorende nuttige informatie aan.
 

Casus 2: ‘Baan en mantelzorg samen werden te veel voor mij’


Janice (42 jaar) werkt in een woonzorgcentrum en is mantelzorger. Lees haar verhaal en vraag bijbehorende nuttige informatie aan. 

Casus 3: ‘Moeilijk om mantelzorgers bij de zorg te betrekken’


Els (45 jaar) is verzorgende in een verpleeghuis. Lees haar verhaal en vraag bijbehorende nuttige informatie aan.