Hulp van vrijwilligers

Steunpunt Mantelzorg zet vrijwilligers in om mantelzorgers te ontlasten en zorgafhankelijke mensen de mogelijkheid te bieden om langer thuis te blijven wonen. Daarvoor zijn de volgende vrijwilligersdiensten ontwikkeld:

 

Buurthulp Zwolle
Vrijwillige thuiszorg
Buddyzorg
Terminale zorg
Steunouders
Netwerkcoaches
Vertaalmaatjes
Geheugensteuntjes

Over de vrijwilligers

De vrijwilligers

  • zijn voor dit vrijwilligerswerk geselecteerd;

  • hebben zo nodig een training gevolgd;

  • bieden met name contact en gezelschap;

  • geven hulp in de thuissituatie van bijvoorbeeld gehandicapten, kinderen met een gedragsstoornis, dementerende ouderen, chronisch zieken of terminale patiënten;

  • kunnen in sommige situaties op basis van afspraken verzorgende handelingen verrichten;

  • verrichten geen huishoudelijk werk of verpleegkundige taken

 

Richtlijnen voor hulpvragers

Een hulpvrager

  • kan maximaal twee dagdelen per week hulp krijgen van vrijwilligers, mits er genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn. (Het kan gaan om vaste momenten of hulp op afroep. Voor de Terminale zorg geldt een maximum van 56 uur per week);

  • woont in Zwolle;

  • woont (begeleid) zelfstandig (voor de Algemene Hulpdienst komen ook hulvragers in aanmerking die in een woongroep of verpleeghuis wonen);


De hulp van vrijwilligers is gratis. Kosten voor het ondernemen van een activiteit worden door de hulpvrager betaald.

Heb je interesse in hulp van een vrijwilliger? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg.
Wil je aan de slag als vrijwilliger? Kijk dan bij vrijwilliger worden.