Lotgenoten

Zorgen voor een ander en het zorgen maken over een ander kan zwaar zijn. Dan is het soms prettig om je hart te kunnen luchten bij anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Daarvoor is er lotgenotencontact. Dat kan verlichting bieden, gewoon omdat je je verhaal even kwijt kunt. Maar het kan ook zorgen voor inspiratie, nieuwe ideeën en nieuwe contacten.

Alzheimer Café Zwolle

Het Alzheimer Café is voor de mantelzorger en zijn of haar thuiswonende dementerende partner, voor familieleden, voor hulpverleners en voor andere belangstellenden. Men kan met elkaar ervaringen uitwisselen, elkaars zorgen herkennen enzovoort. De toegang is gratis.
Het café is iedere derde dinsdag van de maand open van 19.00 uur tot 21.30 uur. Elke maand wordt een ander thema aangeboden. Er is ook een informatiestand met voorlichtingsmateriaal. Kijk voor de exacte data in de agenda. In de maanden juli en augustus heeft het Alzheimer Café een zomerstop. Locatie: Urbana, Wipstrikkeralle 213 te Zwolle.

GGZ

Mantelzorg Zwolle en de Zwolse organisatie Mindfit organiseren geregeld de cursus ‘Betrokken omgeving’. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Er wordt tijdens deze cursus stilgestaan bij de positie van een naastbetrokkene van iemand met psychische problemen. Je krijgt handige tips om mee aan de slag te gaan. Het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten vormt een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten.

Kracht  van Herinneringen

De kracht van de herinneringen is een project van 5 bijeenkomsten voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger. De bijeenkomsten duren 2 uren en bestaan uit twee gedeeltes. Alle trainingen bevatten een lunch en hebben altijd dezelfde opbouw. In het eerste gedeelte worden er samen herinneringen opgehaald. Dit wordt gedaan aan de hand van een thema en betreft een onderwerp van vroeger, bijv. de schooltijd, werk of het huwelijk. In het tweede gedeelte wordt de groep gesplitst in mantelzorgers en de personen met dementie. Tijdens dit gedeelte wordt de lunch (die door de organisatie wordt geregeld) geserveerd en kunnen de mantelzorgers in een kleinere groep informatie en/of ervaringen
uitwisselen. De personen met dementie krijgen onder begeleiding van ervaren vrijwilligers een ontspannende activiteit aangeboden. De bijeenkomsten worden gegeven door twee beroepskrachten.

Allochtone mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg organiseert onder andere;

de AMWAHT-training (alle mantelzorgers werken aan hun toekomst)
• de opleiding voor Bruggenbouwers