Mantelzorg adviesraad

Mantelzorgers in Zwolle hebben zich verenigd in de Mantelzorg Adviesraad Zwolle. De adviesraad bestaat uit (ex)mantelzorgers die de belangen van mantelzorgers behartigt en hun wensen en behoeften onder de aandacht brengt bij onder meer de gemeente, organisaties en zorgaanbieders.
 

De Adviesraad doet dat onder meer door gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijk beleid, deel te nemen aan de Wmo-adviesraad, bijeenkomsten voor mantelzorgers te bezoeken, de dienstverlening en de producten van instellingen voor mantelzorgondersteuning te toetsen en een luisterend oor te bieden aan mantelzorgers.

De Mantelzorg Adviesraad bestaat uit (ex)mantelzorgers die ervaring hebben met zorgvragers met een psychische beperking, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, zorgvragers met dementie, allochtone zorgvragers en het onderwerp mantelzorg en werk.

Website Mantelzorg Adviesraad Zwolle