Mantelzorg en GGZ

Psychische en psychiatrische problemen komen vaker voor dan de meeste mensen denken. Een op de vier Nederlanders heeft wel eens een psychisch probleem, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en GGZ-Nederland. Elk jaar heeft een op de vijf Nederlanders zulke ernstige problemen dat er een diagnose gesteld kan worden.

Een naaste met psychische problemen

Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg, zo blijkt uit het onderzoek Bijzondere mantelzorg van Sociaal en Cultureel Planbureau.

Psychische problemen kunnen zijn:

 • stemmingsstoornis
 • angststoornis
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • verslaving

Mantelzorg

Naastbetrokkenen herkennen zich niet altijd in de term mantelzorger. Toch is de hulp die zij bieden heel vergelijkbaar:
 • emotionele steun
 • toezicht houden op medicijngebruik
 • regelwerkzaamheden
 • huishoudelijke hulp
 • hulp bij het nakomen van afspraken en verplichtingen met derden

 Soms komen daar nog bij:

 • onvoorspelbaarheid van de ziekte
 • acute crisissituaties
 • continue waakzaamheid
 • onbegrip in de samenleving
 • schuldgevoelens van de mantelzorger/ mede verantwoordelijk voelen
 • juridische bescherming van de patiënt

Risico op overbelasting

Mantelzorgers van mensen met gedragsproblemen of een psychische aandoening lopen risico op overbelasting en gezondheidsschade. Zij kunnen als gevolg van de zorg voor de ander zelf ook psychische en fysieke problemen ontwikkelen.

Een luisterend oor of een goed gesprek kan prettig zijn wanneer je zorgt voor iemand met psychische problemen. Tijdens kantooruren kun je daarvoor terecht bij Steunpunt Mantelzorg,GGD IJsselland, Mezzo en Labyrint-in-perspectief.

- Steunpunt Mantelzorg
- Maatschappelijke zorg GGD IJsselland
- Mezzo Mantelzorglijn
- Labyrint-in-perspectief

Buiten kantooruren staan de volgende organisaties voor je klaar:

- Sensoor, dag en nacht
- Stichting Korrelatie, maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 18.00 uur
- Stichting 113 online, Crisislijn voor zelfmoordpreventie, gericht op de hulpvrager, dag en nacht
 

Cursus Betrokken Omgeving

De cursus Betrokken Omgeving is bedoeld voor familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten in Zwolle en wordt aangeboden door twee samenwerkende partijen: Mantelzorg van Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! en Mindfit. 
Er wordt tijdens deze cursus stilgestaan bij de positie van een naastbetrokkene van iemand met psychische problemen. Zij krijgen handige tips om mee aan de slag te gaan. Het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten vormt ook een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten.
Kent u iemand met psychische problemen en bent u geïnteresseerd in de cursus ‘Betrokken omgeving’? Voor meer informatie over de volgende startdatum en om u aan te melden neemt u contact op met: Mantelzorg van Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!, 038 422 52 00, mantelzorg@zwolledoet.nl.  

Ondersteuning voor naasten van mensen met dementie

In Zwolle bestaat een cursus voor partners, familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met dementie. De groep wordt georganiseerd door Mindfit in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg (ZwolleDoet!).