Mantelzorgondersteuning

In Nederland zijn zo''n 3,5 miljoen mensen mantelzorger. Het zorgen voor of zorgen maken om de ander kan zwaar zijn. Daarom staan de coördinatoren van Steunpunt Mantelzorg klaar voor mantelzorgers. Om naar hun verhaal te luisteren, meer informatie te geven over het ziektebeeld van de hulpbehoevende of vrijwilligers in te zetten in de thuissituatie. De ondersteuning is erop gericht de mantelzorger te ontlasten, zodat hij of zij het zorgen voor de ander langer volhoudt.

Steunpunt Mantelzorg

  • geeft informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving;
  • verwijst naar instanties;
  • organiseert themabijeenkomsten;
  • biedt een luisterend oor;
  • bemiddelt naar praktische hulp van vrijwilligers in de thuissituatie


Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.

Wil jij op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom mantelzorgwaardering, ondersteuning en (veranderende) regelingen? Schrijf je dan in als mantelzorger bij Steunpunt Mantelzorg Zwolle. Op het formulier wordt om een e-mailadres gevraagd. Heb je geen emailadres neem dan telefonisch contact met Steunpunt Mantelzorg Zwolle (038-4225200) om in te schrijven.