Mantelzorgwaardering

Individuele mantelzorgwaardering 2017

Mantelzorgers zijn een onmisbare steun voor mensen die hulp en zorg nodig hebben. Het geven van mantelzorg wordt vaak als iets vanzelfsprekends gezien; je geeft zorg vanuit persoonlijke betrokkenheid. En dat moet gewaardeerd worden! Alle gemeenten in Nederland hebben daarom de taak om de waardering vorm te geven. De gemeente Zwolle doet dit op vele manieren bijvoorbeeld in samenwerking met ons. Zo verzorgen wij veel verschillende cursussen en workshops ter ondersteuning van mantelzorgers, maar we reiken ook ieder jaar de “individuele mantelzorgwaardering” uit. Dit jaar is de “individuele mantelzorgwaardering” voor iedereen boven de 12 jaar een VVV-cadeaukaart. Voor kinderen tot 12 jaar is de waardering een bioscoopbon.

Voor wie is de mantelzorgwaardering?

Iedereen die langdurig en onbetaald zorg verleent of in 2017 verleend heeft aan een familielid, vriend, kennis of buur met een ziekte of beperking. Je komt in aanmerking als degene voor wie je zorgt in Zwolle woont. Het gaat dan niet om gebruikelijke zorg (gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten elkaar) geven, vrijwilligerswerk of zorg in het kader van een hulpverlenend beroep. Per mantelzorger kan er één individuele mantelzorgwaardering worden aangevraagd. Niet alleen volwassenen kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen, ook kinderen kunnen dit doen.

Hoe vraag ik de mantelzorgwaardering aan?

De ‘individuele mantelzorgwaardering’ kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2017. Dit kan gedaan worden middels het digitale aanvraagformulier. Belangrijk om te weten is dat de mantelzorger zelf de aanvraag moet doen, uiteraard mag hij/zij hierbij geholpen worden.

 

Week van de Mantelzorg

Jaarlijks wordt op 10 november de Dag van de Mantelzorg gehouden. Lees meer over de activiteiten waar je aan kunt deelnemen. Naast het programma op de dag van de mantelzorg worden er in de week rondom deze dag nog vele verschillende activiteiten georganiseerd. Lees meer hierover op www.mantelzorgzwolle.nl/weekvandemantelzorg
  

Vragen?

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen vind je hier de meest gestelde vragen rondom het aanvragen van de "individuele mantelzorgwaardering". Heb je na het lezen van dit documenten nog (andere) vragen, neem dan contact op met ons Steunpunt Mantelzorg, door te bellen naar 038 422 52 00 of te mailen naar mantelzorg@zwolledoet.nl en dan helpen wij je graag verder.