Driezorg

Afstemming formele zorg en informele zorg in de praktijk

door Driezorg en Steunpunt Informele Zorg/Vrijwilligerscentrale Zwolle


Er valt nog veel te winnen op het terrein van de afstemming tussen ‘formele en informele zorg’. Steunpunt Informele Zorg en Driezorg zijn er van overtuigd dat de kennis en ervaring van mantelzorgers en vrijwilligers beter benut kan worden. Door een goede afstemming tussen professionals, mantelzorgers en zorgvrijwilligers kan het welbevinden en de zelfredzaamheid van hulpvragers worden vergroot.

Driezorg en het SIZ hebben de afstemming tussen formele- en informele zorg praktisch handen en voeten gegeven. Middels een hand-out, materialen, een themabijeenkomst voor werkers (in voorbereiding) en in samenwerkingstrajecten met andere zorginstellingen worden inzichten meegegeven.