Partners

Steunpunt Mantelzorg staat klaar voor mantelzorgers. Hierin wordt samengewerkt met verschillende partijen om de ondersteuning op maat mogelijk te maken.

Driezorg
Zorgspectrum ''t Zand
Mindfit
Transmurale Stroke-service
Alzheimer Nederland afdeling IJssel-Vecht
Jongerencentrum ''t Wasdom