MantelZorgZwolle.nl

Zorg jij voor een naaste? Omdat die ziek, gehandicapt, hulpbehoevend of verslaafd is? Dan weet jij als geen ander dat die zorg pittig kan zijn. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Steunpunt Mantelzorg staat voor je klaar.

 

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuws rondom mantelzorg? Eens per maand versturen we een nieuwsbrief met onder andere informatie over de waardering, bijeenkomsten, regelingen/voorzieningen en tips voor mantelzorgers. Meld je hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Zwolle waardeert en ondersteunt mantelzorgers

Mantelzorgers die zorgen voor een zorg- of hulpvrager die in Zwolle woont, kunnen op ondersteuning en waardering van de gemeente Zwolle rekenen. Jaarlijks wordt de Dag van de Mantelzorg georganiseerd met allerlei activiteiten, in samenwerking met andere Zwolse partijen. De komende 2 jaar zet gemeente Zwolle daarnaast ook in op training, advies, praktische ondersteuning en informatie voor mantelzorgers.

De gemeente Zwolle heeft met deze extra inspanningen voor mantelzorgers als doel hen te waarderen en extra ondersteunen zodat overbelasting eerder wordt gesignaleerd en voorkomen. Steunpunt Mantelzorg is gespecialiseerd in mantelzorgondersteuning en geeft in opdracht van de gemeente de ondersteuning en waardering vorm.

Waarderingsactie

De individuele waarderingsactie voor mantelzorgers (VVV-waardebonnen) van 2015 is inmiddels verstreken.
Ook in 2016 gaat het ondersteunen en waarderen voor mantelzorgers door. Dus wie zich aanmeldt als mantelzorger, wordt onder andere op de hoogte gehouden van de komende waarderingsvormen (zoals de Dag van de Mantelzorg, de individuele mantelzorgwaardering en gratis ondersteuningscursussen/-trainingen).

Ben ik mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen (vaak) langdurig en onbetaald voor een hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend, kennis of buur, die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Het gaat dan niet om gebruikelijke zorg, vrijwilligerswerk of zorg in het kader van een hulpverlenend beroep. Mantelzorg vraagt vaak veel tijd en kan in sommige gevallen voor psychische belasting zorgen.

Meld je hier aan als mantelzorger bij Steunpunt Mantelzorg.

Mantelzorg in Zwolle

Lees meer over mantelzorg in de gemeente Zwolle op www.zwolle.nl/mantelzorg. Heeft u behoefte aan informatie, advies, praktische hulp en ondersteuning? Neem dan contact op.

Nieuws

29 juni Boeren Zomermarkt Frion

Op 29 juni 2016 organiseert De Molenkamp een gezellige Boeren Zomermarkt. Dit dagcentrum van Frion staat midden in de maatschappij.

Vooraankondiging Gluren bij de Buren 5 oktober

Op 5 oktober 2016 vindt de 4e conferentie Gluren bij de buren plaats, georganiseerd door het expertiseteam kind NAH regio oost in samenwerking met de hersenletselteams van Gelderland en Overijssel.

Volg thuis de online cursus 'pgb in de Wlz'

Per Saldo heeft een online cursus ontwikkeld voor budgethouders die een persoongebondenbudget (PGB) hebben uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Ondersteuning voor naasten van mensen met dementie

In september start een cursus voor partners, familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met dementie.

Meer dan handen, vrijwilligersprijzen 2016

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Maar de grote diversiteit aan vrijwilligersactiviteiten is bij veel mensen nog onbekend.