MantelZorgZwolle.nl

Zorg jij voor een naaste? Omdat die ziek, gehandicapt, hulpbehoevend of verslaafd is? Dan weet jij als geen ander dat die zorg pittig kan zijn. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Steunpunt Mantelzorg staat voor je klaar.

 

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuws rondom mantelzorg? Eens per maand versturen we een nieuwsbrief met onder andere informatie over de waardering, bijeenkomsten, regelingen/voorzieningen en tips voor mantelzorgers. Meld je hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Zwolle waardeert en ondersteunt mantelzorgers

Mantelzorgers die zorgen voor een zorg- of hulpvrager die in Zwolle woont, kunnen op ondersteuning en waardering van de gemeente Zwolle rekenen. Jaarlijks wordt de Dag van de Mantelzorg georganiseerd met allerlei activiteiten, in samenwerking met andere Zwolse partijen. De komende 2 jaar zet gemeente Zwolle daarnaast ook in op training, advies, praktische ondersteuning en informatie voor mantelzorgers.

De gemeente Zwolle heeft met deze extra inspanningen voor mantelzorgers als doel hen te waarderen en extra ondersteunen zodat overbelasting eerder wordt gesignaleerd en voorkomen. Steunpunt Mantelzorg is gespecialiseerd in mantelzorgondersteuning en geeft in opdracht van de gemeente de ondersteuning en waardering vorm.

Waarderingsactie

De individuele waarderingsactie voor mantelzorgers (VVV-waardebonnen) van 2015 is inmiddels verstreken.
Ook in 2016 gaat het ondersteunen en waarderen voor mantelzorgers door. Dus wie zich aanmeldt als mantelzorger, wordt onder andere op de hoogte gehouden van de komende waarderingsvormen (zoals de Dag van de Mantelzorg, de individuele mantelzorgwaardering en gratis ondersteuningscursussen/-trainingen).

Ben ik mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen (vaak) langdurig en onbetaald voor een hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend, kennis of buur, die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Het gaat dan niet om gebruikelijke zorg, vrijwilligerswerk of zorg in het kader van een hulpverlenend beroep. Mantelzorg vraagt vaak veel tijd en kan in sommige gevallen voor psychische belasting zorgen.

Meld je hier aan als mantelzorger bij Steunpunt Mantelzorg.

Mantelzorg in Zwolle

Lees meer over mantelzorg in de gemeente Zwolle op www.zwolle.nl/mantelzorg. Heeft u behoefte aan informatie, advies, praktische hulp en ondersteuning? Neem dan contact op.

Nieuws

Word jij onze nieuwe collega?

Vrijwilligerscentrale ZwolleDOET! is makelaar en steunpunt voor vrijwillige inzet, mantelzorg, informele zorg en maatschappelijk betrokken ondernemen in Zwolle. ZwolleDOET! streeft naar een verbonden en krachtige stad waarin alle Zwollenaren en Zwolse organisaties participeren.

Verkiezingsboodschap Mezzo 2017

Uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat 55% van de mantelzorgers financieel krap zit of geld tekort komt. Voor 15% staan de kosten het zorgen zelfs in de weg.

Tweede lichting Steunouders staat klaar

Zes Zwolse steunouders kregen donderdag 19 mei hun certificaat. Zij hebben de training afgerond die nodig is om gezinnen te ontlasten.

SamenLoop voor Hoop zoekt mantelzorg team

Op 28 en 29 mei a.s. van 14.00 uur tot 14.00 uur vindt in Zwolle de SamenLoop voor Hoop plaats. De SamenLoop is een 24-uurs wandelestafette, om aandacht te vragen voor kanker en om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Er wordt gewandeld in teams van gemiddeld 10-20 personen, die elkaar afwisselen op een vast parcours, in Park de Wezenlanden.

Workshop voor mantelzorgers over autisme

Mensen die een vriend, kind, partner of familielid met een stoornis in het autistisch spectrum hebben, kunnen op woensdag 1 juni 2016 van 18.45 tot 21.30 uur zelf beleven wat autisme inhoudt. De workshop is bedoeld voor mantelzorgers en is gratis.